ช่องทางติดต่อกับเรา

ขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

02 038 3333
บริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด
27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั้น 5
ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
lifestarcompany@rs.co.th
+66 2 037 8955
เชื่อมต่อกับเรา

เรามองหาผู้คนที่สนใจในนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
และใส่ใจในสุขภาพของตัวเองอยู่เสมอ